/

Publicerad:

Justitieombudsmannen: Kommunen har inte gjort fel

I början av maj förra året anmälde företrädare för Sörmlands Media, bland andra, Katrineholms kommun till Justitieombudsmannen för hur uppgifter om corona-smittade brukare hanterades i början av pandemin. Idag kom svaret på Justitieombudsmannens granskning. Av granskningen framgår att Katrineholms kommun har agerat korrekt i ärendet.

Sörmlands Media hävdade att Katrineholms kommun samarbetat med andra kommuner och regionen för att inte lämna ut uppgifter. Vi har hela tiden hävdat att vi aldrig deltagit i någon samordning, vilket också Justitieombudsmannens granskning nu ger stöd för. Inte heller har Katrineholms kommun samarbetat med någon för att förhindra insyn, granskning eller transparens.

Vi har från Katrineholms kommuns sida hela tiden haft ett enda tydligt fokus, att skydda våra äldre och funktionshindrade brukares rätt till integritet. Det vill säga, deras rätt att få vara sjuka utan att riskera att identifieras.

Justitieombudsmannens granskning och beslut visar att vi gjorde rätt.

Det fria ordet och offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin. Därmed bär också publicister och journalister ett stort ansvar i sin yrkesutövning. Det som påståtts om Katrineholms kommun i media, att vi förhindrat insyn och inte kan offentlighetslagstiftningen visade sig vara fel.

Tvärtom, vi välkomnar alltid medias granskningar av hur vi sköter vårt viktiga arbete i välfärden. Detta gör vi samtidigt som vi värnar de medborgare vi har anförtrotts omsorgen om; på äldreboenden, i skolor, inom socialtjänsten och andra kommunala verksamheter.

Vi har som kommunorganisation upplevt en extremt ansträngande period och än är den inte över. Vi har hanterat, och hanterar fortfarande, en global pandemi. Något som vi inte har någon tidigare erfarenhet av. Så här ett och ett halvt år in i pandemin så kan vi med stolthet se på det fantastiska arbete som våra medarbetare i Katrineholms kommun åstadkommit i omsorgen om medborgarna.

Det fyller mig med stolthet.

Sari Eriksson, kommundirektör

Justitieombudsmannens granskning Pdf, 9.2 MB.