/

Publicerad:

De här trafikreglerna gäller på en gågata

Den senaste tiden har Katrineholms kommun tillsammans med polisen i Katrineholm uppmärksammat att fordon inte följer de trafikregler som gäller på våra gågator i Katrineholm.

Drottninggatan i Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad
Drottninggatan i Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

– Vi ser ett behov av bättre och ökad förståelse hos katrineholmarna kring vilka regler som faktiskt gäller. Därför gör vi nu en gemensam kommunikationsinsats i våra digitala kanaler för att sprida kunskap och lyfta frågan säger Cathrine Andersson, trafikingenjör i Katrineholms kommun.

De gator som räknas som gågator i Katrineholm är Drottninggatan, Hantverkaregatan och Köpmangatan.

Det här gäller på en gågata

På en gågata går du.

Fordon på gågata

Du får cykla på en gågata, men inte fortare än gångfart och du måste lämna företräde åt gående.

Med motordrivet fordon får du bara köra in på en gågata för att korsa den, undantaget är om du har något av följande ärenden till adress på gågatan:

  • varuleveranser till eller från butiker,
  • transporter av gods,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande, eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer.

Hastighet

Fordon som har rätt att köra på gågatan får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde till gående.

Parkering

På en gågata får du endast parkera endast på skyltad plats, undantaget är personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trafikregler

Trafikregler gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och de gäller alla trafikanter. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för dig som exempelvis går och cyklar eller åker skateboard, elsparkcykel och bil.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.