/

Publicerad:

Plan på en ny förskola i Forssjö

Bildningsförvaltningen planerar att bygga en ny förskola i Forssjö. Barnantalet i Forssjö har ökat och antas inte att minska, vilket gör att det finns behov av en ny förskola, men också för Forssjö skola att använda de lokaler förskolan Fågelbo är i idag.

Den nya förskolan planeras att byggas i det nya området Ragnars gärde som ligger till höger när man åker in i Forssjö.

Enligt planen ska det bli en enplansbyggnad med sex avdelningar och plats för 110 barn. Det innebär att man tar höjd inför framtidens behov. I dag går över 80 barn på fyra avdelningar på förskolan Fågelbo i Forssjö. Det här gör att skolan kan använda de lokaler förskolan är i idag, vilket skolan väntas ha behov av. Många barn på förskolan i dag, innebär många barn i skolan senare.

Förslaget att en förskola bör byggas grundar sig i att bildningsförvaltningen ser att både antal födda barn och inflyttade barn är högt. För att kunna erbjuda den nivå av kommunservice vi vill, behöver de barnen få platser inom barnomsorg och skola inom sitt upptagningsområde.

Om allt går enligt plan ska förskolan börja byggas i januari 2022 och vara färdig januari 2023. För att möjliggöra bygget har kommunen köpt en tomt av Ericsberg. Den tomten har sålts vidare till KFAB som är ägare av kommunens fastigheter. Tomtköpet kostade cirka 5,9 miljoner.

Beslut om den nya förskolan fattas i samband med att kommunfullmäktige tar beslut om övergripande plan med budget för 2022 i november.