/

Publicerad:

Bra att veta om invasiva växter

Invasiva växter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson och fastighetsägare spelar stor roll. Här kommer några tips som är bra att ha koll på.

Till invasiva växter räknas bland annat

  • Blomsterlupin
  • Gul skunkkalla
  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide
  • Vresros

Så här gör du om du upptäcker en invasiv växt

Om du hittar en invasiv växt ska du:

 – Vi är tacksamma till alla som hjälper till att förhindra spridningen av invasiva växter i vår kommun. Därför är det till stor hjälp att du bekämpar på egen hand om du upptäcker en invasiv växt på din egen mark, eller rapporterar din observation om växten finns på någon annans mark. Din rapportering kan bidra till att stoppa spridningen innan växten har hunnit orsaka någon skada, säger Linda Aldebert, miljöstrateg i Katrineholms kommun.

Bra att veta

  • Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva växter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.
  • Om du misstänker att du har en invasiv växt på din mark ska du som markägare bekämpa den.
  • Om du upptäcker en invasiv växt på någon annans mark kan du rapportera fyndet på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. och därefter antingen kontakta markägaren eller Länsstyrelsen i Södermanland Länk till annan webbplats. som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Så här tar du hand om avfall från invasiva växter

Invasiva främmande växter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. Se filmen nedan som visar hur du tar hand om avfall från invasiva växter på bästa sätt.

Du kan även besöka Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. och få mer information om hur du tar hand om avfall från invasiva växter och andra arter.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm