/

Publicerad:

Befolkningsstatistik första kvartalet

Befolkningsstatistiken för första kvartalet 2021 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att Katrineholm har minskat med 91 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 674 invånare i Katrineholms kommun.

Nu bor 34 674 invånare i Katrineholms kommun. Under 2020 fick Katrineholm en total ökning med 10 personer. Nu det första kvartalet av 2021 minskar befolkningen med 91 personer.

Så lite som den svenska befolkningen växte 2020 har den inte gjort på 15 år, enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) siffror.

Fler har flyttat från, än till Katrineholm och det är fler avlidna än födda under det första kvartalet.

Befolkningsmål:
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parantes):
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)