/

Publicerad:

TÄNK OM – en kampanj till dig som är tonårsförälder

Visste du att de tonåringar som får alkohol av sina föräldrar och vårdnadshavare dricker mer? Nu startar vi kampanjen TÄNK OM tillsammans med polisen i Katrineholm.

Under 2021 genomför Katrineholms kommun och Polisen informationsinsatsen TÄNK OM som handlar om föräldrar, tonåringar och alkohol. Arbetet startar under april månad och fortsätter med insatser vid tillfällen som exempelvis skolavslutning och höstlov/halloween. Vid dessa tillfällen är risken för att unga ska dricka alkohol högre än vanligt. Våra insatser kan till exempel synas i form av utskick till föräldrar, föreningar, affischer, inlägg och annonsering i sociala medier.

Var med du också!

Nu vänder vi oss till dig och andra tonårsföräldrar och vårdnadshavare i Katrineholms kommun eftersom ni är de viktigaste personerna i era tonåringars liv! I undersökningar visar det sig att de flesta föräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så i stunden. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera. Vi vill därför uppmana dig som är förälder att berätta för din tonåring vad du tycker är okej eller inte kring alkohol.

Så pratar du om alkohol

Att prata om alkohol är inte alltid det lättaste. Ett råd kan vara att börja med att ta del av tips och fakta om alkohol och tonåringar på www.tänkom.nu Länk till annan webbplats.

Vi har här också listat tio användbara tips till dig som är tonårsförälder:

 1. Bjud inte på alkohol och köp inte ut.
  De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer.
 2. Var intresserad och lyssna.
  Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.
 3. Visa att du bryr dig.
  Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig berätta varför du är det.
 4. Lita på dig själv.
  Som förälder har du rätt att välja det som känns bäst för dig. Våga säga nej om något inte känns bra.
 5. Var tydlig och sätt gränser.
  Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt.
 6. Ta hjälp av andra föräldrar.
  Ibland kan det vara skönt veta vad som gäller i andra familjer när argumentet "alla andra får" dyker upp i diskussioner med din tonåring.
 7. Hjälp till att säga nej.
  För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att ha en egen vilja och säga nej, även när alla andra säger ja.
 8. Kom ihåg att du är en förebild.
  Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.
 9. Våga släpp taget.
  Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Visa att du finns där och att du gärna hjälper till.
 10. Visa kärlek.
  Din tonåring behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer.

Vill du veta mer om kampanjen i Katrineholm?

Mejla kommunen@katrineholm.se

Kontakt för dig som behöver stöd

Är du orolig över din tonårings drickande? Funderar du på dina egna alkoholvanor eller är du orolig för någon annans drickande? Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika stödfunktioner:

Familjeteamet
Familjeteamet ger stödinsatser för barn, unga och deras familjer. Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd i föräldrarollen.
Mail: familjeteamet@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 88
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm (Ingång B Socialförvaltningen) Länk till annan webbplats.

Mercur
Hos mercur kan du få rådgivning i alkohol-, spel- och drogfrågor för vuxna och ungdomar. Det finns även stöd för dig som är anhörig.
Mail: mercur@katrineholm.se
Telefon: 0150-576 94
Besök: Friggagatan 5, Katrineholm Länk till annan webbplats.

Ungdomsteamet
Ungdomsteamet ger råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. De finns även tillgängliga för dig som vuxen som vill prata om ditt barn. Barn och unga i ålder 0 till 17 år som blivit utsatt för ett brott kan få extra stöd hos oss.
Mail: ungdomsteamet@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm Länk till annan webbplats.