/

Publicerad:

Fortsatt gott betyg för Katrineholm i kundundersökning

 Under 2020 genomfördes för åttonde gången en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning bland företag i Katrineholm och som varit i kontakt med Katrineholms kommun. Syftet är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. I år klättrar Katrineholms NKI från 70 till 75.

Bakgrund

Vanligtvis ingår totalt sex myndighetsområden i NKI-undersökningen. Under 2020 har vi dock inte fått in tillräckligt med svarsunderlag inom områdena brandskydd och serveringstillstånd. Orsaken är att färre än sju svar har inrapporterats inom samtliga två områden och de kan därför inte inkluderas i resultatet.

Resultatet i NKI-undersökningen för Katrineholms kommun gäller avslutade företagsärenden inom fyra myndighetsområden under 2020:

  1. Bygglov
  2. Markupplåtelse
  3. Miljö- och hälsoskydd
  4. Livsmedelskontroll

Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika faktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Resultat

Katrineholms kommuns NKI landar i år på 75 vilket är en positiv ökning från fjolårets 70, och klassas som ett högt betyg. Undersökningen visar en ökning i svarsfrekvensen från förra året och landar på 56 % vilket motsvarar totalt 128 svar.

I år utmärker sig områdena miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll som höjt sig från föregående år i NKI-graderingen. Området markupplåtelse har också höjt sig från hela 70 (år 2018) till 84 och håller ett fortsatt mycket högt betyg. Området bygglov har sänkts från 85 (år 2018) till 72.

– Det är viktigt att vi kan hålla en god service, och att mäta den är ett sätt för oss att lära inför framtiden. Svaren som kommer in är viktiga och hjälper oss att kontinuerligt förbättra vårt arbete och vår service, säger näringslivschef Stefan Toll och samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.

– Något som är extra roligt är att vi har ett högsta totalindex på 75 vilket anses vara mycket bra, det visar att vi som kommun ligger på en hög nivå, och det är just där vi ska vara i vår myndighetsutövning. Det är även positivt att Miljö- och hälsoskydd tillsammans med vår Livsmedelskontroll får ett mycket högre betyg än tidigare år, vilket visar att vårt arbete går i rätt riktning, avslutar näringslivschef Stefan Toll och samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.

NKI sammanställning 2014-2020

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt.

NKI-sammanställning 2014-2020

201420152016201720182019


2020


1. Brandskydd-797359--


-


2. Bygglov3868715585-


72


3. Markupplåtelse6974798470-


84


4. Serveringstillstånd--78778184


-


5. Miljö- & hälsoskydd585767575964


73


6. Livsmedelskontroll737480747765


76


Totalt NKI:657174697270


75

Om undersökningen

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och genomförs nu för åttonde gången sedan starten 2010.

Kontakt