/

Publicerad:

Smittan minskar - men vi håller i och håller ut

Smittspridningen i Katrineholm har minskat för andra veckan i rad. Vi är den enda kommunen i Sörmland där smittan minskat vilket vi alla ska vara nöjda med. Men, smittan är fortsatt på en hög nivå så vi måste fortsätta att ta vårt ansvar.

Vi uppmanar fortsatt alla att ta sitt personliga ansvar och följa rekommendationerna. Vi i kommunen fortsätter göra vad vi kan. Här kommer några exempel:

  • Endast bokade besök till våra särskilda boenden.
  • Idrottshallar, bibliotek och simhall har fortsatt stäng (vissa undantag finns som till exempel simundervisning).
  • Distansstudier för högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning. Från och med måndag den 19 april kommer viss platsundervisning att ske för högstadiet och gymnasiet.
  • Vi har vädjat till vårdnadshavare som kan ha sina förskolebarn hemma under april att ha det. Reducering av förskoletaxan har getts för varje dag barnet varit hemma.
  • Vi har informerat om både covid-19 och vaccinering på många olika språk, kanaler och även riktat information till olika grupper i samhället. Exempelvis har vi information på radion, Youtube, via hyresavier, hemsidan mm.
  • Distansarbete för de medarbetare som har möjlighet.
  • Vi håller avstånd i våra lokaler.
  • Digitalt där det är möjligt, exempelvis möten, utbildningar mm.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen. Tack för din hjälp!