/

Publicerad:

Nu bygger vi ett gångfartsområde på Köpmangatan

Nu omvandlar vi Köpmangatans västra del till ett gångfartsområde. Vi skapar nya ytor för dig som går och cyklar, och gör miljön fin med nya trädplanteringar. Ombyggnationen startar den 12 april.

Här bygger vi gångfartsområdet

Gångfartsområdet kommer att sträcka sig från Kungsgatan och sedan österut på Köpmangatan fram till gågatan väster om Drottninggatan. När gångfartsområdet är klart kommer det att finnas plats för 10 anvisade parkeringsplatser på sträckan.

Karta som visar var gångfartsområdet ska byggas

Så här påverkas trafiken

Under byggtiden kommer Köpmangatan att vara enkelriktad och med körriktning endast västerut. Behörig trafik och boende på Köpmangatan kommer att kunna ta sig fram via en tillfällig omledning i ena körriktningen: Fredsgatan>Drottninggatan>Köpmangatan. Följ aktuell vägvisning.

När: ombyggnationen startar den 12 april och beräknas vara färdig till hösten 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Det här gäller på ett gångfartsområde

Ett gångfartsområde skapar förutsättningar för bilar, cyklar och gående att samsas på samma yta.

  • Här får du som åker bil eller cyklar endast köra i gångfart.
  • Här är det högerregeln som gäller. Då ska du som kör bil eller cyklar släppa fram bilar och cyklar som närmar sig från höger.
  • Du som åker bil eller cyklar ska även släppa fram de som går.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.