/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 7 april

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu tre bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Förra veckan minskade antalet konstaterade fall av covid-19 i Katrineholm. Då hade vi 210 fall jämfört med 257 fall veckan innan, säger kommundirektör Sari Eriksson. Det känns bra. Jag hoppas att det fortsätter minska även de kommande veckorna. Inom funktionsstödsområdet har vi en liten ökning av covid-19, från en till två brukare och en på Dufvegården. Läget inom sjukvården är ansträngt enligt Region Sörmland. Vårt beteende är det som avgör om smittan ökar eller minskar, säger Sari Eriksson. Vi måste orka hålla i och hålla ut ett tag till!

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Plan för denna och kommande veckor

Vaccination pågår i fas 1 och 2:

Personer som är födda 1954 och tidigare.
Personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation.
Personer som har dialysbehandling

Statistik över antal vaccinerade

Den 6 april hade 68 758 sörmlänningar vaccinerats.

Statistiken är hämtad ur Svevac . (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Källa: Regionsormland.se Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!