/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 24 mars

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu inget bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Läget är allvarligt och mycket oroväckande, säger kommundirektör Sari Eriksson. Smittspridningen i Katrineholm har aldrig varit så hög som nu. I Katrineholm hade vi förra veckan 221 konstaterade fall av covid-19. Sen pandemins början, våren 2020, har vi inte haft så många fall i vårt samhälle. Det högsta antalet konstaterade fall tidigare i år var under vecka 1 då vi hade 67 fall.

- Glädjande är att vi i vård- och omsorgsverksamheten inte har några brukare smittade. Däremot har vi fått stänga förskolor för första gången på grund av smitta, förklarar Sari Eriksson. Pandemin är långt ifrån över och vi måste bli ännu bättre på att hålla avstånd och följa rekommendationerna för att minska smittspridningen.

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Plan för denna och kommande veckor

Vaccination pågår i fas 1 och 2:

Regionenerbjuder vaccination för dig som är född 1946 eller tidigare. Anledningen till att de äldsta inom gruppen 65 år och äldre erbjuds vaccin först är att ålder är den största riskfaktorn för att bli sjuk i covid-19. Vaccineringen beräknas pågå under mars-maj. Allt beror på tillgången till vaccin.

Statistik över antal vaccinerade

Den 23 mars hade 53 625 sörmlänningar vaccinerats.

Statistiken är hämtad ur Svevac . (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Källa: Regionsormland.se Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!