/

Publicerad:

Gymnasiet och högstadiet övergår till distans på heltid

På grund av smittläget kommer både högstadiet och gymnasiet övergå till distans på heltid.

Högstadiet övergår till distans på heltid

På grund av smittläget har Bildningsnämnden beslutat att högstadiet övergår till distans på heltid till och med den 18 april.

Detta gäller från och med måndag den 29 mars.

Att vi behåller distans även veckan efter påsklovet beror på att lov har visat sig vara kritiska punkter för smittspridning. På det här viset säkerställs att vi inte samlar alla direkt efter ett lov.

Beslutet har fattas i samråd med Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Undantag är:

  • Resursskolans elever
  • Grundsärskolans elever
  • Elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

Gymnasiet övergår till distans på heltid
På grund av smittläget har Bildningsnämnden beslutat att gymnasiet övergår till distans på heltid till och med den 18 april.

Detta gäller från och med måndag den 29 mars.

Att vi behåller distans även veckan efter påsklovet beror på att lov har visat sig vara kritiska punkter för smittspridning. På det här viset säkerställs att vi inte samlar alla direkt efter ett lov.

Beslutet har fattas i samråd med Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Undantag är:

  • Elever som går på gymnasiesärskolan ska vara i skolan.
  • Elever där skolans rektor gjort bedömningen att det finns behov av att vara i skolan.

Det finns också moment som undantas från distansundervisningen. De är:

  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp.
  • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Matlådor
Man kommer fortsatt att erbjuda matlådor för de gymnasieelever och högstadieelever som så önskar. Där gäller fortsatt samma upplägg som gällt tidigare. Här kan du läsa mer om matlådor. Länk till annan webbplats.