/

Publicerad:

Kronprinsessan och Prinsen i coronasamtal med Göran Dahlström

Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, i samtal med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel om coronaåret 2020.

En skärmdump från Teamsmötet med Prins Daniel, Kronprinsessan Victoria och Göran Dahlström.

En skärmdump från Teamsmötet med Prins Daniel, Kronprinsessan Victoria och Göran Dahlström.

Under måndag förmiddag hade Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm samtal med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Via den digitala plattformen Teams ringer paret till ett antal kommuner i Sverige för att få en bild av hur coronaåret 2020 påverkat samhället i stort men också lokalt.

- Jag berättade för dem om att Katrineholm drabbades plötsligt och hårt av pandemin i början av förra året. Men att vi med gemensamma krafter reste oss och har, efter den tuffa inledningen, hanterat situationen på ett mycket bra sätt. Både inom våra egna verksamheter som exempelvis äldreomsorgen och skolan men också i lokalsamhället. Jag berättade också att samarbetet med de statliga myndigheterna inledningsvis inte fungerade så bra, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande.

- Samtalet pågick i cirka trettio minuter och vi hade ett mycket trevligt och givande samtal. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel är pålästa och ställde bra och relevanta frågor. Jag tycker det är positivt att de vill skaffa sig en egen bild av hur pandemin slagit mot olika kommuner och hur det hanterats runt om i Sverige.

- Jag tog givetvis tillfället i akt och bjöd in Kronprinsessparet till Katrineholm.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg