/

Publicerad:

Förlängning av särskilda restriktioner

Smittspridningen av coronaviruset har inte gått ner tillräckligt i Sörmland. De särskilda restriktioner som infördes tidigare förlängs därför.

Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo har beslutat att förlänga de särskilda restriktioner som gäller i Region Sörmland sedan den 23 februari. Detta för att få ner smittspridningen av covid-19 i länet.

Beslutet om förlängning är taget och för att läsa vad som gäller kan du klicka på länken.

Reviderat beslut om Rekommendation för att minska smittspridning av covid-19 Pdf, 289.8 kB, öppnas i nytt fönster.


I korthet går restriktionerna ut på att:

  • Begränsa antalet nya kontakter
  • Undvik platser med risk för trängsel (kollektivtrafik, köpcentrum mm)
  • Avstå från icke nödvändiga resor
  • Använd munskydd när miljön så kräver (trängsel inomhus mm)
  • Atbeta hemifrån om möjligt
  • Alla i ett hushåll bör, om möjligt, stanna hemma om någon uppvisar symptom
  • Alla i ett hushåll ska stanna hemma 7 dagar vid konstaterad covid-19