/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 10 mars

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu inget bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Statistik över antal vaccinerade

Den 9 mars hade 37 926 sörmlänningar vaccinerats (2 mars 31 258).

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp

18-65 år: 15 610 (förra veckan: 12 995)
66-69 år: 1 158 (922)
70 år och äldre: 21 158 (17 341)

Statistiken är hämtad ur Svevac . (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Källa: Regionsormland.se Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!