/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 3 mars

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu finns ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

-Den här veckan har vi en smittad brukare inom våra särskilda boenden, Igelkottens äldreboende. Vi ser också att smittan ökar i Katrineholm säger Sari Eriksson kommundirektör. Enligt Region Sörmland har 37% av de covid-19 smittade i Sörmland smittats av den brittiska varianten. Läget är allvarligt, fotsätter Eriksson. Fortsätt hålla avstånd och följ de rekommendationer som finns. Det är av yttersta vikt tills alla är vaccinerade.

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Statistik över antal vaccinerade

Den 2 mars hade 31 258 sörmlänningar vaccinerats.

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp

18-65 år: 12 995
66-69 år: 922
70 år och äldre: 17 341

Statistiken är hämtad ur Svevac . (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Källa: Regionsormland.se Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!