/

Publicerad:

Nu bygger vi skyddsstängsel mot spårspring i Valla

Med start vecka 9 inleder vi ett arbete med att bygga skyddsstängsel för att förbättra säkerheten och motverka spårspring i Valla. Arbetet är ett samarbete mellan Katrineholms kommun och Trafikverket.

Bilden föreställer järnvägsspår

Katrineholms kommun och Trafikverket har blivit uppmärksammade på att det förekommit livsfarliga passager/spårspring över järnvägen (nära idrottsplatsen i Valla), istället för att använda gång- och cykeltunneln. För att förbättra säkerheten och motverka spårspring bygger vi ett skyddsstängsel.

Sträckan som kommer att få skyddsstängsel utgår från gång- och cykeltunneln vid idrottsplatsen i Valla. Totalt kommer cirka 500 meter stängsel att byggas på båda sidor om järnvägen.

Arbetet beräknas att pågå i cirka fyra veckor.

Kontakt

Infrastrukturchef

Johnny Ljung

Telefon: 0150-571 48

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm