/

Publicerad:

Stödpaket till Katrineholms lokala näringsliv

Med anledningen av pandemin finns nu ett nytt stödpaket till det lokala näringslivet. Katrineholms kommunkoncern inför extra hyresrabatter till vissa utsatta branscher, vilket ger möjlighet att söka 50 % i hyresreduktion.

Stödpaketet från Katrineholms kommunkoncern:

· Hyresrabatt på upp till 50 % (+ 50 % från regeringen) för kommunens och KFAB/Kiabs lokaler. Gäller 1 januari – 31 mars 2021. Förutsättning att regeringen fattar beslut om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten följer Regeringens krav.

· Näringslivsavdelningen får i uppdrag att stötta företag i kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.

· Restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan) och ha öppet fram till 30 september.

· Möjlighet till större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar – till och med 30 september.

· Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan – gäller fram till 30 september.

· Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda och av KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar för företag till och med 30 april 2021.

· Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.

Korta ner betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet till och med 30 april 2021.

Kontakt:
Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22

Sari Eriksson
Kommundirektör
Telefon: 0150 - 570 85

Länk till regeringens stödpaket Länk till annan webbplats.