/

Publicerad:

Trästaden vid Åsporten

Sjötorps Hus får markanvisning vid Åsporten. Här planeras för 100 nya bostäder i klassisk svensk stil i trä.

Bildtext: Trästaden presenteras för lokaltidningen. Göran Dahlström, Johnny Ljung infrastrukturchef, Per Knutsson och Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Johnny Ljung fick in fem intresseanmälningar till Åsporten, varav tre av lokala företag. Bäst förslag utifrån kriterierna lämnade alltså Sjötorps Hus. I bildspelet finns idéskisser för Trästaden.

Infarten till Katrineholm från Nyköpingshållet kommer få en ny karaktär. Vid Åsporten idag M4s hemvist, planerar Sjötorp Hus för hundra nya bostäder under arbetsnamnet Trästaden. Samtliga hus byggs i trä med maximalt tre plan. Ägandeformen blir både hyresrätt och bostadsrätt. I huvudsak planeras för 2, 3 och 4 rums bostäder.

- Vi bygger i samtliga väderstreck i kommunen. Runt tvåtusen nya bostäder kommer inom det närmaste året och åren stå klara för inflyttning. Det är viktigt för kommunens utveckling att vi har bra tempo på byggandet och inom kort kan erbjuda attraktiva boenden på olika områden i kommunen, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen tar beslut om markanvisningen onsdag den 24:e februari. Sedan väntar detaljplansprocessen och bygglov. Per Knutsson VD Sjötorps Hus har förhoppning att påbörja bygget under slutet av 2022 eller början 2023. Byggtiden för Trädstaden beräknar han till cirka 2 år.