/

Publicerad:

Pauserad rörlighet ger dämpad befolkningsökning

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2020 från SCB. Totalt bor nu 34 765 personer i Katrineholms kommun.

Nu bor 34 765 invånare i Katrineholms kommun. Under 2020 fick Katrineholm en total ökning med 10 personer.

Så lite som den svenska befolkningen växte 2020 har den inte gjort på 15 år, enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) siffror som släpptes idag.

– Vi tolkar siffrorna från SCB att rörligheten minskar och en stor orsak till det är den pågående pandemin. Den pauserade rörligheten ger oss tillfälle att färdigställa och marknadsföra alla de pågående bostadsbyggena som pågår runt om i kommunen. Vi kommer att stå redo med en stor variation av attraktiva bostäder när Sverige går tillbaka till normalläge, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsmål:
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parantes):
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg