/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 17 februari

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu inga bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftade fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

- Den här veckan har vi inga smittade i vår vård- och omsorgsverksamheten vilket känns otroligt bra, säger Sari Eriksson kommundirektör. Samtliga boende på våra särskilda boenden i kommunen har nu fått två vaccindoser. Smittan i hela kommunen fortsätter att minska samtidigt som antalet vaccinerade ökar. Det går åt rätt håll men vi måste fortsätta hålla i och följa rekommendationerna för att smittan inte ska öka igen, fortsätter Sari Eriksson.

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Statistik över antal vaccinerade

Den 16 februari hade 21 198 sörmlänningar vaccinerats.

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp

18-65 år: 8 048 vaccinerade
66-69 år: 699 vaccinerade
70 år och äldre: 12 451 vaccinerade

Statistiken är hämtad ur Svevac den 16 februari. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Källa: Regionsormland.se Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!