/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 10 februari

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu två bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftade fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

- Även den här veckan har vi två smittade inom funktionsstödsområdet. Vi ser att smittan minskar i hela Katrineholm vilket är väldigt positivt, säger Sari Eriksson kommundirektör. Antalet personer i Sörmland som får vaccin ökar för varje vecka. Vi får följa vaccineringarna på länsnivå då statistik inte finns på kommunnivå hos regionen som ansvarar för vaccineringarna, förklarar Sari Eriksson.

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Antal vaccinerade i Sörmland, källa Region Sörmlands webbplats

Antal vaccinerade i Sörmland, källa Region Sörmlands webbplats

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp

18-65 år: 6202 vaccinerade
66-69 år: 578 vaccinerade
70 år och äldre: 10 412 vaccinerade

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!