/

Publicerad:

Uppdaterade förändringar i kommunens verksamheter

Regeringen har den 4 februari tagit beslut om förändrade åtgärder. Här är en sammanfattning om hur kommunens verksamheter påverkas.

Kommunens lokaler och anläggningar

Öppet för barn och unga

Från och med 6 februari kommer kommunens lokaler att vara öppna för:

  • Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare

Vi fortsätter även att ha öppet i våra idrottslokaler inomhus för:

  • Skolverksamhet
  • Yrkesverksam idrott (elit)

För att kunna ha öppet så kan vi bara vara ett fåtal personer i varje lokal. Det är olika antal för varje lokal och det måste respekteras. En uppdaterad lista för lokaler och antal besökare hittar du här. Länk till annan webbplats.

Beslutet gäller från och med 6 februari till 21 februari.

Öppet för allmänheten

Våra utomhusanläggningar är öppna för föreningsaktiviteter för alla. Tennishallen är öppen för allmänheten.

Stängt för allmänheten

Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är fortsatt stängda för allmänheten, tävlingar, matcher och läger. Exempel på andra lokaler som också är stängda är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra hos oss.

Har du ett periodkort för simhallen?

Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd för allmänheten.

Beslutet gäller från och med 6 februari till 21 februari.

Fritidsverksamhet för ungdomar

  • Kommunala fritidsgårdar i Sköldinge och Forssjö öppnar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Vi öppnar med samma förutsättningar som tidigare, där personalen och lokalerna på respektive fritidsgård får avgöra hur många besökare som kan tas emot per gång.
  • Lyckliga gatornas verksamhet bedrivs i första hand utomhus, vid dåligt väder flyttar aktiviteterna inomhus.
  • Perrongen öppnar för ungdomar födda 2002 eller senare. Max antal besökare i lokalen är begränsat till 40 personer vilket innebär att besökare behöver föranmäla sig. Föranmälan sker till receptionen, telefon 070-790 91 22, eller på Instagram/Facebook.

Besluten gäller från 6 februari till 21 februari.

Kulturskolan

Kulturskolan kommer steg för steg att gå tillbaka till undervisning på plats. Lärarna kommer att informera eleverna om vad som gäller för deras lektioner.

Kulturhuset Ängeln

Biblioteketet är fortsatt stängt, men verksamheten är igång som förut, se mer information på Bibliotekets webbsida.

Under den här tiden kommer inga förseningsavgifter på biblioteken att tas ut.
Beslutet gäller från 8 februari till 21 februari.

Konsthallen är stängd men öppen för skolverksamhet.

Programverksamheten öppnas för mindre evenemang med förbokade besök och max 8 personer födda 2002 och senare.

Besluten gäller från 6 februari till 21 februari.

Distansundervisning för skolor

Ändrat beslut gäller för högstadiet, övriga skolor finns på sidan skola och utbildning i samband med corona.

Högstadiet

Beslutet från 25 januari om att undervisning för kommunens högstadieskolors elever
delvis ska bedrivas på distans, förlängs till och med 26 februari. Detta innebär att som
mest får två tredjedelar av eleverna vara på plats i skolan samtidigt.

Undantagna från distansundervisningen som ska pågå fram till den 8 februari är:

  • Resursskolans elever
  • Grundsärskolans elever
  • Elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

Beslutet gäller från 25 januari till 26 februari.

Alkoholförbudet förlängs

Förbud om att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20 förlängs fram till den 14 februari. Regeringen kommer under fredagen skicka ut ett förslag på remiss med förslaget att förbudet ska gälla till den 28 februari. Förbudet om alkoholservering efter klockan 22 föreslås därefter att förlängas.

Läs mer om de nationella restriktionerna på Regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.