/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 3 februari

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu två bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftade fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

- Inom vård- och omsorgsverksamheten har vi denna vecka två konstaterade fall av covid-19. Det är inom funktionsstödsområdet, uppger kommundirektör Sari Eriksson.
Det som är väldigt positivt är att fler och fler vaccineras. Nu är 13 700 brukare och medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheten i Sörmland vaccinerade. Just nu pågår vaccinering av brukare inom hemtjänsten hos oss i Katrineholm. När det är dags för övriga (inte riskgrupper) att vaccineras kommer det att ske på Västgötagatan i Ericssons gamla lokaler, berättar Sari Eriksson.

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Antal vaccinerade i Sörmland, källa Region Sörmlands webbplats

Antal vaccinerade i Sörmland, källa Region Sörmlands webbplats

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp

18-65 år: 4871vaccinerade
66-69 år: 451 vaccinerade
70 år och äldre: 8378 vaccinerade

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!