/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 27 januari

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu inga bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Vi ser att fler och fler blir vaccinerade. Nu är drygt 10 000 invånare i Sörmland vaccinerade (källa Region Sörmland). Hos oss i Katrineholm är vaccinering av individer med hemtjänstinsatser på gång. De som vaccineras först är personer som är 90 år och äldre. Våra brukare på särskilda boenden får sin andra vaccindos i veckan. I våra verksamheter inom vård- och omsorg har vi ingen smittad denna vecka heller, säger Sari Eriksson kommundirektör. Nu gäller det att hålla i och att vi orkar hålla ut lite till.

Antal vaccinerade med dos 1, källa Region Sörmlands webbplats

Antal vaccinerade med dos 1. I statistiken ingår personer som bor på särskilt boende för äldre eller arbetar inom kommunal äldreomsorg

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftade fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!