/

Publicerad:

Lokaler klara för större vaccination i länet

Vaccinationen mot covid-19 under våren för gruppen 18 - 69 år närmar sig. Lokaler är ordnade i länets alla kommuner och planering pågår för att vaccineringen ska ske smidigt och smittsäkert. Samtidigt sker en upphandling av privata vaccinatörer för att avlasta hälso- och sjukvårdens resurser.

- Region Sörmland vaccinerar nu enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer de sköraste och personer som finns närmast dem. Vi har överlappande också inlett vaccinationer i fas två. Samtidigt pågår arbetet med att förbereda kommande vaccinationer i länet, säger Sofia Stenlund Wretling, chef för utvecklingsenheten i Region Sörmland.

Inför fas 4, som omfattar cirka 100 000 sörmlänningar 18 - 69 år, planeras att erbjuda vaccination i olika lokaler i länets alla nio kommuner. Lokalerna som Region Sörmland valt ut är för tillfället tomma eller inte möjliga att nyttja för ordinarie verksamhet på grund av den pågående pandemin. Lokalerna ska nu förberedas och kompletteras med den utrustning som krävs för att på kort tid vaccinera många människor. Det handlar bland annat om att möblera vaccinationsstationer och skapa coronasäkra flöden.

Utöver vaccination i regionens regi pågår en upphandling av privata vaccinatörer. Detta för att avlasta regionens hälso- och sjukvård och samtidigt kunna erbjuda sörmlänningarna en snabb och smidig vaccinationsinsats. De lokaler som regionen valt ut att använda för vaccinationer är till viss del för att säkra vaccinationsplatser om externa leverantörer inte fyller behovet. Med ett större antal privata vaccinatörer kan regionens behov av att vaccinera minska. Vaccinering av fas fyra beräknas att starta i maj. Allt beroende på tillgång och leveranser av vaccin.

Lokaler som är planerade att användas i regionens egen vaccinering.

Katrineholm: Lokal Västgötagatan 16