/

Publicerad:

Förändringar i kommunens verksamheter

På regeringens presskonferens på torsdagsmorgonen infördes en del lättnader i coronareglerna för barn och unga. Förändringarna gäller från 25 januari. Ytterligare kompletteringar, gällande fler kommunala verksamheter, kommer att publiceras här 25 januari.

Kommunens lokaler och anläggningar

Öppet för barn och unga

Från och med 25 januari kommer kommunens lokaler att vara öppna för:

 • Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare

Vi fortsätter även att ha öppet i våra lokaler inomhus och utomhus för:

 • Skolverksamhet
 • Yrkesverksam idrott (elit)

För att kunna ha öppet så kan vi bara vara ett fåtal personer i varje lokal. Det är olika antal för varje lokal och det måste respekteras. Lista för lokaler och antal besökare finns på vår sida boka lokaler och anläggningar från den 25 januari.

Öppet för allmänheten

Våra utomhusanläggningar är öppna för föreningsaktiviteter för alla. Tennishallen öppnar för allmänheten.

Ni som ska börja träna, tänk på det här för aktiviteter inomhus och utomhus.

Stängt för allmänheten

Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är fortsatt stängda för allmänheten, tävlingar, matcher och läger. Exempel på andra lokaler är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra hos oss.

Har du ett periodkort för simhallen?

Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd för allmänheten.

Fritidsverksamhet för ungdomar

 • Kommunens fritidsgårdar i Sköldinge, Strångsjö och Forssjö är för närvarande stängda. Beslut om när de öppnar upp tas den 25 januari.
 • Lyckliga gatornas verksamhet bedrivs i första hand utomhus, vid dåligt väder flyttar aktiviteterna inomhus.
 • Perrongen öppnar för ungdomar födda 2005 eller senare. Max antal besökare i lokalen är begränsat till 40 personer vilket innebär att besökare behöver föranmäla sig. Föranmälan sker till receptionen, telefon 070-790 91 22, eller på Instagram/Facebook.

Öppna förskolan

Öppna förskolans verksamhet är för närvarande stängd. Beslut om när de öppnar upp tas 25 januari.

Kulturskolan

Kulturskolan kommer steg för steg att gå tillbaka till undervisning på plats. Lärarna kommer att informera eleverna om vad som gäller för deras lektioner.

Biblioteket

Biblioteket är stängt till den 7 februari. Men verksamheten är igång som förut, se mer information på Bibliotekets webbsida.

Distansundervisning för skolor

Från och med 25 januari gäller följande för skolundervisning:

Gymnasiet

För gymnasieskolan förlängs distansundervisningen. Regeringen har gått ut med att distans i någon form ska gälla fram till och med den 31 mars. Tanken är att eleverna steg för steg ska öka tiden de är i skolan och minska tiden de pluggar hemma.

Det innebär att:

 • Från den 25 januari får gymnasieskolorna som mest ha en tredjedel av gymnasieeleverna på plats.
 • Från den 1 mars får gymnasieskolorna som mest ha två tredjedelar av gymnasieeleverna på plats.

Undantag är:

 • Elever på gymnasiesärskolan, som ska vara i skolan.
 • Elever på IM-programmet som ska ha distansundervisning fram till 1 mars, efter det ska de vara på heltid på skolan igen.
 • Elever där skolans rektor gjort bedömningen att det finns behov av att vara i skolan.

Högstadiet

Högstadiet ska från den 25 januari vara i skolan på deltid och studera hemma på deltid. Det innebär att som mest får två tredjedelar av skolans elever vara på plats. Man kommer inte ha hela klasser i samma klassrum.

Från den 8 februari ska högstadiet återgå till det vanliga, och inte ha distansundervisning. Vi ska dock fortsätta med de tidigare försiktighetsåtgärderna och hålla avstånd där man kan, tvätta händerna, hålla sig hemma vid minsta symtom och så vidare.

Undantagna från distansundervisningen som ska pågå fram till den 8 februari är:

 • Resursskolans elever
 • Grundsärskolans elever
 • Elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

Matlådor

Alla elever som studerar hemma kan boka och hämta en matlåda på den skolmatsal som eleven själv väljer. Här kan du läsa om hur du gör för att beställa.

Om regeringen eller Region Sörmlands smittskyddsläkare fattar nytt beslut kommer vi informera om det.