/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 20 januari

Av ungefär 1 450 brukare finns det just nu inga bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

Vaccineringarna pågår för fullt just nu. I veckan har vaccinering av våra hemtjänstbrukare kommit i gång. I Sörmland har nu över 7000 personer vaccinerats, se tabellen nedan.

- Vi ser att smittan minskar i hela Katrineholm vilket är väldigt glädjande, säger Sari Eriksson kommundirektör. Jag tolkar det som att vi i Katrineholm är duktiga på att hålla avstånd och följa de rekommendationer som finns, vilket vi även fortsättningsvis måste göra. I vår egen verksamhet har vi ingen smittad nu, meddelar Sari Eriksson.

Antal vaccinerade med dos 1, källa Region Sörmlands webbplats

Antal vaccinerade med dos 1. I statistiken ingår personer som bor på särskilt boende för äldre eller arbetar inom kommunal äldreomsorg

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftade fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!