/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 13 januari

Av ungefär 1 450 brukare finns det ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Nu har vaccineringarna kommit i gång i Katrineholm. Våra boende inom särskilda boenden är vaccinerade och under helgen vaccinerades cirka 700 medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vecka tre påbörjas vaccinering av våra hemtjänstbrukare. Jag vill ge en eloge till våra och regionens medarbetare som hanterat vaccineringarna på ett otroligt bra sätt. Det är ett bra exempel på hur ett gott samarbete ska fungera, säger kommundirektör Sari Eriksson.

- Denna vecka har vi fått in en smittad brukare till vårt korttidsboende på Lövåsgården. Även om vaccineringarna pågår för fullt gäller det att vi fortfarande följer alla rekommendationer som finns, fortsätter Eriksson.

1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden (Korttidsboendet på Lövåsgården)
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftade fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!