/

Publicerad:

Högstadiet i Katrineholm övergår till distansundervisning

Vi kommer följa smittskyddsläkarens rekommendationer om att högstadieskolan i Katrineholm ska övergå till distansundervisning.

Under julen har smittspridningen av covid-19 ökat. Av det skälet har regeringen öppnat upp för distansundervisning även på högstadieskolor. Region Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo har i dag rekommenderat att högstadieskolorna ska ha undervisning på distans, helt eller delvis.

Katrineholms kommun kommer följa den här rekommendationen. Det innebär att elever vid Järvenskolan från terminens start på måndag fram till den 24 januari ska ha undervisning på distans på heltid.

Det finns elevgrupper som undantas från distansstudier, och som alltså får gå till skolan som vanligt.

Det är:

  • Resursskolans elever
  • Grundsärskolans elever
  • Elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

Under de här två veckorna kommer all undervisning att ske på distans, med undantag för examinationer som måste hållas på plats. Det innebär att undervisningen sköts med hemuppgifter och kontakt med läraren sker via digitala möten, mail eller PIM.


Hämta material
För att distansundervisningen ska fungera behöver eleverna hämta material, ipads och så vidare på skolan.
Under måndagen besöker årskurs 7 skolan för att hämta nödvändiga saker. Undervisningen för dessa elever går sedan igång under tisdagen.
Årskurs 8 och 9 hämtar material under tisdag och rullar igång på onsdag med undervisningen.
Tider för när man ska hämta sina saker kommer att skickas ut av rektor under fredagen. Man kommer sätta ihop ett körschema så inte alla elever kommer samtidigt.


Matlådor
För de elever som pluggar hemma kommer det att finnas möjlighet att få en matlåda. Vi kommer informera eleverna och vårdnadshavarna mer i detalj om hur det ska gå till innan terminen börjar på måndag.


Säkerhet
Eftersom vi vet att distansundervisning kan medföra att fler elever rör sig ute har vi tänkt lite extra på säkerhet. Skolvärdar och Perrongens personal kommer att cirkulera på stan där vi vet att våra elever brukar röra sig. Detta för att öka säkerheten under den extra obevakade tid som distansundervisningen faktiskt innebär.


Skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkeshandledare
Våra skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkeshandledare ska upprätthålla sin verksamhet och ha kontakt med våra elever. Helst på distans, men om det inte går, får de träffa elever för möten och då se till att dessa möten görs så smittsäkra som möjligt.


Internetuppkoppling
Vi vet att alla elever inte har tillgång till internet hemma. Vi undersöker därför om vi kan köpa in mobila bredband till de elever som inte har, alternativt att dessa elever faller in under kategorin av elever där det finns särskilt behov av att vara på plats. Saknar man internet hemma – hör av dig till din skolmentor.


Efter den 24 januari planeras för distans på deltid
Vi planerar för en återgång där delvis distans och delvis undervisning på plats är en verklighet. Högstadieskolan får i uppdrag att se till att från och med den 25 januari 2021 ha fortsatt distansundervisning på deltid. Även här gäller undantag för samma elevgrupper som vid heltidsdistansundervisning. Detta beslut fattas med reservationen att nuvarande distansundervisning på heltid kan komma att förlängas om det finns behov av det. Men om nuvarande beslut inte förlängs, ska eleverna gå i skolan på deltid och plugga hemma på deltid från den 25 januari.