/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 30 december

Av ungefär 1 450 brukare finns det ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Vi har, precis som förra veckan, en smittad på Servicehuset Pantern. Det är väldigt bra att vi inte har fler smittade, säger Sari Eriksson kommundirektör. Nästa vecka påbörjas vaccinering på våra äldreboenden vilket är väldigt glädjande! Fortsatt viktigt är givetvis att vi alla följer de rekommendationer som finns.
Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt 2021!

1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!