/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 23 december

Av ungefär 1 450 brukare finns det ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Vi har tyvärr fått in smitta på Servicehuset Pantern. En brukare är smittad. Vi måste hjälpas åt för att förhindra smittspridningen. Därför vill jag uppmana alla att fortsätta följa rekommendationerna, säger Sari Eriksson kommundirektör. Efter jul påbörjas vaccineringarna och jag hoppas att vi till sommaren har vaccinerat större delen av befolkningen, fortsätter Eriksson. Jag önskar er alla en riktigt god jul och ta hand om varandra!

1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!