/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 16 december

Av ungefär 1 450 brukare finns det ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Vi har en smittad inom funktionsstödsområdet/ socialpsykiatrin. Julen närmar sig med stormsteg och det är viktigt att vi även under jul- och nyårshelgerna fortsätter att värna om varandra och förhindra smittspridning, säger Sari Eriksson kommundirektör. Återigen vill jag uppmana alla som har sina nära och kära boende på våra äldreboenden att träffas på äldreboendet istället för att ta hem de anhöriga. Julen kommer att behöva firas på ett annorlunda sätt i år. Vi gör det vi kan för att hindra smittspridning och för att snabbare kunna få en mer normal tillvaro för oss alla, avslutar Eriksson.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
1 bekräftat fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!