/

Publicerad:

Nu har det första sedimentet sugits upp från Öljarens botten

Under förra veckan sögs de första 440 literna sediment upp från Öljarens botten. Entreprenören som genomför lågflödesmuddringen, Järven Ecotech, kommer nu att använda sedimentet till olika tester som ska genomföras innan projektet drar igång på allvar efter nyår.

Sedimentet används i olika tester

Sediment kallas det material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. Sedimentet från Öljarens botten ska nu användas i olika tester. Testerna går ut på att använda olika typer av flockningsmedel och stukatekniker inför den större lågflödesmuddringen som sker under nästa år. 

Flockningsmedel

Flockningsmedel är ett medel som tillsätts till sedimentet för att partiklarna ska flocka/klumpa ihop sig. Vattnet i sedimentet separeras då enklare och hamnar för sig själv vilket bidrar till att torrsubstanshalten i sedimentet blir högre. Det här görs för att det dels ska bli enklare att frakta och sedan sprida sedimentet på jordbruksmark eller skogsmark.

Stukateknik

Stukateknik är när man lägger något i en hög som en slags mellanlagring. En gödselstuka är exempelvis en mellanlagring av fast gödsel på mark utomhus innan det sprids på jordbruksmark.

Två typer av stukatekniker kommer att användas i projektet i Öljaren, och dessa är salixhack och halm. Salix är en typ av energiskog.

– Vi testar tekniken för att se om det går att få ett högre näringsvärde i halmen och salixhacket och samtidigt påskynda komposteringsprocessen. Det är även ett test för att se om detta är en lämplig metod för att öka kolinlagringen i jordbruksmarken, efter att man har plöjt ned stukorna av salixhack och halm. Den här metoden testar vi dessutom för att se om det finns ytterligare ett användningsområde för det blöta sedimentet, säger projektledare Jenny Herbertsson på Katrineholms kommun.

Planeringen för 2021

Beroende på väderförhållandena kommer den stora lågflödesmuddringen att påbörjas under tidig vår 2021. Då kommer det att anordnas en invigning och samtidigt öppnas platsen upp för studiebesök, så länge omständigheterna tillåter det.

Om lågflödesmuddringen i Öljaren

Katrineholms kommun deltar sen tidigare i det unika och EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters. Där bedrivs ett delprojekt med målet att förbättra vattenkvaliteten i sjön Öljaren i Katrineholms kommun samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark. Metoden kallas för lågflödesmuddring (bottendammsugning) och innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider ut i skogen och på åkrarna i närområdet.

Läs mer om projektet här. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm