/

Publicerad:

Allmänna råd under kommande helger och högtider

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De ersätter de skärpta regionala råden i Sörmland.

Det är ett fortsatt allvarligt läge. Region Sörmlands smittskyddsläkare har varit tydlig med att det i nuläget inte är läge för lättnader då smittspridningen i Sörmland ökar.

Följande verksamheter i Katrineholms kommun påverkas

Besluten gäller under perioden 14 december 2020 till och med den 17 januari 2021.

Idrott- och föreningsliv

  • Simhall, ishall och isarena hålls fortsatt stängt för allmänheten.
  • Redan utfärdade periodkort för simhallen förlängs med motsvarande tid som simhallen hålls stängd för allmänheten.
  • Kommunens idrottshallar, idrottsanläggningar och lokaler hyrs endast ut till aktiviteter för barn födda 2005 och senare, samt till utomhusaktiviteter för personer födda 2004 och tidigare. För att få hyra lokal ska du eller föreningen följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
  • Tilläggsavgift och förseningsavgifter för lokalbokning tas bort under den här tiden.

Kulturhuset Ängeln, biblioteken och Perrongen

  • Begränsningen av antalet besökare på Perrongen om maximalt 50 personer förlängs.
  • Konsthall och bibliotek hålls fortsatt stängda för allmänheten.
  • Hämtning av reserverade böcker och annan media ska fortsatt vara möjligt efter kontakt med respektive bibliotek.
  • Programverksamheten ställs in eller flyttas fram.
  • Förseningsavgifter för lånade böcker och media på biblioteken tas bort under den här tiden.

Har din förening eller du som privatperson bokat våra lokaler?

Om du inte ska använda lokalen behöver du höra av till oss och avboka den.Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.