/

Publicerad:

Här är nya tidtabellerna för Katrineholm

Den 13 december är ett viktigt datum för alla resenärer i kollektivtrafiken. Då börjar nämligen de nya tidtabellerna gälla. I Katrineholm är en av nyheterna att en helt ny linje införs för att svara upp mot behovet av arbetspendling till och från Kronfågel i Valla. 

Helt ny linje mellan Katrineholm och Kronfågel i Valla

I Katrineholm lanseras nu en helt ny linje som får nummer 481. Den går mellan Katrineholm och Kronfågel i Valla och har anpassade avgångstider som motsvarar de två största skiften på företagen. Katrineholms kommun finansierar linjen medan Kronfågel har tagit kostnaderna för att bygga en vändslinga så att bussen enkelt kan vända vid hållplatsen.

– Det är ett intressant samarbete som kommer att ge nya möjligheter för kollektivt resande till och från arbetet. Vi kommer att följa upp intresset för att se hur den nya linjen tas emot, säger Joakim Karlén, verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland.

Utökad trafik för linje 730

Andra nyheter för Katrineholm är att linje 730 får utökad trafik på söndagar samt att inga linjer längre passerar Nyhemsskolan då efterfrågan på resor dit i princip har upphört.

– Det är alltid ett komplext pussel och det är många faktorer att ta hänsyn till när tidtabeller ska sättas. Som alltid är det resenärernas behov och det statistiska reseunderlaget som utgör grunden när vi planerar vår trafik, säger Joakim Karlén.

Kollektivtrafik och Covid-19

I och med smittspridningen av Covid-19 är det viktigare än någonsin att prioritera resurserna så att det finns trafik på de turer och linjer som är mest trafikerade. Region Sörmland fortsätter också att uppmana till att undvika kollektivt resande i den mån man har möjlighet att välja andra alternativ.

Mer information om de nya tidtabellerna

Här hittar du en fullständig lista Länk till annan webbplats. över förändringarna kommun för kommun.