/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 9 december

Av ungefär 1 450 brukare finns det ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

-Den här veckan har vi fortfarande endast en person smittad inom hemtjänsten och ingen på våra äldreboenden, säger Sari Eriksson, kommundirektör. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att skydda äldre och personer i riskgrupp från att smittas då de har betydligt större risk att bli svårt sjuka i covid-19. Därför vädjar jag till alla som har nära och kära på våra äldreboenden. Ta inte hem dina anhöriga från boendet trots att det är jul. Träffa istället dina anhöriga på äldreboendet, där har vi ordnat så man kan träffas på ett smittsäkert sätt, fortsätter Eriksson.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndigheten.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
1 bekräftat fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!