/

Publicerad:

Brev angående Julita Gård

Brev från Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande Katrineholm och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland till Lena Sommestad styrelseordförande Nordiska Museet och Sanne Houby-Nielsen VD.

Hej!

Vi har i media kunnat läsa att Julita Gård ska stänga den publika verksamheten och att medarbetare har sagts upp. Det är med stor förvåning vi får läsa detta.

Detta eftersom de möten som vi tidigare haft med företrädare för Nordiska Museet har varit i en mycket positiv anda. Vi har varit överens om att arbeta tillsammans med Nordiska Museet för att Julita Gård ska bli ett världsarv, något som våra sörmländska riksdagsledamöter också har motionerat om.

Vi har varit överens om vikten av att tillgängliggöra den unika miljö som Julita Gård står för, vilket har lett till att vi har lagt extra turer i kollektivtrafiken till Julita. Vi har också varit överens om vikten av Julita Gård som turistmagnet i Sörmland, vilket har inneburit att vi i vår regionala och lokala turistmarknadsföring lyft fram Julita Gård. Vi har slutligen varit överens om Julita Gårds betydelse för lokalsamhället.

Vi har förståelse för att Julita Gård hade stängt sin publika verksamhet under sommarens coronapandemi, även om det trots detta var nästan 11 000 besökare. Men att det skulle vara stängt under obestämd tid är helt oacceptabelt. Vi är övertygade om att ni håller med oss om detta och att ni förstår både vikten av Julita Gårds publika verksamhet och vikten av att detta klaras ut.

Som ni vet är vi mycket uppbokade och det kan vara svårt att få till ett möte där alla har ledigt. Vi är dock villiga att rensa i våra kalendrar och prioritera detta så att vi kan få till stånd ett möte i närtid för att reda ut de oklarheter och missförstånd som finns. Vi ser helst att ni båda två deltar i mötet som givetvis kommer att ske digitalt.

Med vänlig hälsning

Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande Katrineholm
Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg