/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 25 november

Av ungefär 1 450 brukare finns det ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

-Den här veckan har vi en smittad person inom hemtjänsten. Det är en minskning med en person jämfört med förra veckan. Det känns bra att vi ser en minskning av antalet smittade. Vi får dock inte på något sätt slappna av och tro att smittan är över, säger kommundirektör Sari Eriksson. Regeringen har nu fastslagit att vi inte får vara fler än åtta personer på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det är en normgivande riktning och betyder att vi just nu inte ska vara fler än åtta när vi träffas fysiskt, varken på arbetet eller privat. Hjälps vi alla åt nu kommer vi snabbare till en mer normal tillvaro.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
1 bekräftat fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!