/

Publicerad:

Friskvårdsbidraget höjs för kommunanställda

I majoritetens budget för 2021 vill man stimulera till bättre hälsa. Därför höjs friskvårdsbidraget till 1500 kr per år för kommunens anställda från och med 1 januari 2021.

Måndagen den 16:e november klubbades Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma budget för 2021 igenom.

Ett område som majoriteten prioriterar i budgeten är god arbetsmiljö, trivsel och hälsa.

- Det här året har varit ansträngande för många och på flera olika sätt. Det är viktigt att vi ger kommunen som arbetsgivare, förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Särskilt i dessa tider. Redan nu till årsskiftet höjer vi friskvårdsbidraget från 1000 kronor till 1500 kronor. Vi har även budgeterat för kommungemensamma aktiviteter som exempelvis familjedagen i Parken Zoo och den stora kommunfesten. På grund av pandemin har vi ställt in dessa i år men vi hoppas förstås att nästa år blir bättre och att vi kan genomföra dessa evenemang, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten för 2021 finns även en kommungemensam hälsovecka med förebyggande aktiviteter för kommunens medarbetare. Syftet är att främja psykisk, fysisk och social hälsa och att öka gemenskap och medarbetarengagemang.