/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 18 november

Av ungefär 1 450 brukare finns det två bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Den här veckan har vi två smittade inom hemtjänsten, ingen på våra äldreboende. Det är glädjande att smittan inte ökat inom vård- och omsorg. Nationellt införs nu hårdare regler, allt för att minska smittspridningen. Jag uppmanar alla att följa de rekommendationer som finns och de nya som införs, säger Sari Eriksson kommundirektör. Det är det enda sättet att minska smittspridningen och snabbare kunna återgå till en mer normal tillvaro.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
2 bekräftade fall inom hemtjänsten (varav en privat)
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!