/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 11 november

Av ungefär 1 450 brukare finns det tre bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Den här veckan har vi tre konstaterade fall av covid-19 i vår äldreomsorgsverksamhet. Två fall finns inom hemtjänsten och ett fall på Igelkottens boende (dvs. samma som förra veckan). I Sörmland infördes skärpta allmänna råd förra veckan. Jag uppmanar alla i Katrineholm att följa de allmänna råden som gäller till den 26 november. Tillsammans kan vi förhindra ytterligare spridning av smittan genom att följa råden, säger kommundirektör Sari Eriksson.

De allmänna råden utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, muséer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i fysiska möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte i idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge.


1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
2 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!