/

Publicerad:

Ny satsning på näringsliv och föreningar

Katrineholms kommun vidtar nu återigen en rad åtgärder för att underlätta för det lokala närings- och föreningslivet under den pågående coronapandemin.

- Vi är i ett allvarligt läge när det gäller smittspridningen och de nya, skärpta restriktionerna kommer att påverka näringslivet under hösten. Därför vill vi från kommunen göra vad vi kan för att stötta våra lokala företag och föreningar i en svår tid, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Det kommer, efter dialog, finnas möjligheter att skjuta fram betalningen av avgifter som rör vatten, avlopp, sophämtning, tillstånd och tillsyn.
- Det gäller även hyror i företagslokaler och anläggningar som ägs av kommunen, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB, förklarar Göran Dahlström.

Kommunen ska också prioritera att så snabbt som möjligt betala sina fakturor från leverantörer för att på så sätt stärka företagens ekonomi. Det kommer också att bli enklare för lokala butiker som, i mindre omfattning, vill flytta ut sin verksamhet på gatan.

Tillstånd och tillsyn som är verksamhetskritiska för företagen ska prioriteras och kommunen ska visa hänsyn till företagens situation vid tillsyn.

Inga avbokningsavgifter kommer att tas ut för, exempelvis föreningar, som hyrt kommunala lokaler.
- Det är ett konkret beslut som underlättar för de föreningar som tvingas ställa in sin verksamhet på grund av de nya skärpta restriktionerna, avslutar Göran Dahlström.

Den här satsningen gäller för alla företag i alla branscher och samtliga lokala föreningar, från och med den 10 november 2020 till och med den 28 februari nästa år.