/

Publicerad:

Katrineholms resultat på Lärarförbundets skolranking

I dag släpptes Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun. Katrineholms hamnar på plats 242, vilket är en försämring mot fjolårets plats 217.

Här kan du ta del av Lärarförbundets ranking. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rankingen baseras på siffror från läsåret 2018-2019.

Inom flera kategorier ser vi att Katrineholms kommun har höjt sig på Lärarförbundets ranking. Det är inom kategorierna fullföljd gymnasieutbildning, andel barn i förskola, resurser till undervisning och lärarlöner.

Det i sig är ju positivt, men självklart är årets resultat inte glädjande.

Kategorin friska lärare och kategorin behöriga lärare är de kategorier som gör att betyget som helhet dras ned.

Det pågår flera åtgärder för att minska sjukskrivning och öka andelen behöriga pedagoger. Bildningsförvaltningen gör insatser tillsammans med kommunens HR-avdelning för att komma åt orsaker, åtgärda och framförallt förebygga hög sjukskrivning på vissa enheter.

För att förstärka arbetet med måluppfyllelsen finns förslag på utbildningssatsningar.

"I majoritetens budgetförslag för 2021 avsätts 2,7 miljoner kronor, riktat till att dels höja den generella pedagogiska kompetensen i förskolan men också fortsätta satsningen på vidareutbildning för barnskötare till förskollärare", säger Johan Söderberg, ordförande i bildningsnämnden.

Det finns också flera distansutbildningar via bland annat Karlstads universitet, Linköpings universitet och Mälardalens högskola till förskollärare och lärare i fritidshem och grundskolan.

Under nästa år kommer enligt majoritetens budgetförslag 6 miljoner kronor att omfördelas inom bildningsförvaltningen, och de pengarna riktas just mot att förbättra betygsresultaten.

"Lärarförbundets siffror baseras på siffror från läsåret 2018-2019. Vi vet att resultaten förbättrades därefter. Tittar vi på elevernas resultat i årskurs 9, både vad gäller meritvärde och andel elever som får godkänt i alla ämnen, så ligger vi i mitten jämfört med riket. Även om det läsåret var ett steg tillbaka resultatmässigt, så presterade våra elever ändå förhållandevis gott jämfört med riket", säger bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg.


Tre frågor och svar från förvaltningschefen Helene Björkqvist:

Hur ser man på att betygsresultaten sjunker så mycket (från plats 46 till plats 155)?

"När vi tittar på de faktiska sifforna från 2019/2020 så har resultaten i årskurs 9 förbättrats något från läsåret 2018/2019, som den här rankingen baseras på. Men vi är inte nöjda med detta resultat", säger Helene Björkqvist.

Här kan du se siffror från Katrineholms kommunala skolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se siffror från elever med Katrineholm som hemkommun (inkluderar friskolor). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan man göra för att åtgärda den här trenden?

"Det pågår flera insatser från förskola till och med gymnasiet för att förbättra barn och elevers kunskapsutveckling. Exempelvis stärks undervisningen i förskolan, särskilda personalförstärkningar via statsbidrag i grundskolan, och förstärkning av kvalitetsarbete i hela förvaltningen", säger Helene Björkqvist.

Hur mår skolpersonalen i Katrineholms kommun – hur ser det ut efter ett coronaår?

"I år är ett speciellt år när det gäller sjuktal. Vi följer både personalens sjukskrivningar och barn och elevers frånvaro. Det går inte att svara generellt på frågan. På några enheter har vi haft en stor andel sjuk personal och på andra färre. Vi har en mängd åtgärder för att förhindra smittspridning och har hittills inte haft några stora utbrott. Här behöver vi fortsätta att hålla i. Parallellt pågår ju också det ordinarie arbetet kring att förebygga sjukskrivning tillsammans med HR", säger Helene Björkqvist.