/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 4 november

Av ungefär 1 450 brukare finns det 3 bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Vi ser nu en omfattande smittspridning i landet och även i Sörmland. Vi har tyvärr också fått in smitta i våra verksamheter. Vi har två smittade brukare inom hemtjänsten och en smittad brukare på särskilt boende, på Igelkotten. Nu måste vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen,säger Sari Eriksson, kommundirektör.

1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
2 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!