/

Publicerad:

Katrineholmsprojekt i blickfånget

Kulturförvaltningen i Katrineholms kommun är en av endast fyra sökande som får bidrag från Nordisk Kulturkontakt i år. Högsta bidrag har beviljats för projektet Form in Motion, där Katrineholm samarbetar med Norge och Färöarna.

På Nordisk kulturkontakts webbplats lyfter de Form in motion som det enda exemplet där de berättar hur ansökningarna fördelats. Totalt fick de in 24 ansökningar på ett totalt värde över en miljon euro. I slutänden blev endast fyra projekt beviljade att få bidrag, på totalt 205 900 euro.

- Vi blev beviljade den största summan som går att få, 70 000 euro, och Form in motion verkar vara det projekt de talar mest om. Det är så häftigt och jag är stolt över det fina gensvar vi fått, säger Elin Selig som skött ansökan tillsammans med de andra två länderna i projektet.

Tror på idén

Konstnärlig projektledare för Form in motion är Gustav Person, konstansvarig på Kulturförvaltningen i Katrineholms kommun, också han är väldigt nöjd.

- Att de tror på idén och vill satsa pengar är en indikation på att vi hittat ett område som behöver utforskas mer. Jag tror att komplexiteten i projektet har känts spännande när de tagit beslut om vilka som ska få bidrag i år. Det är med väldigt stor nyfikenhet vi nu ska rulla igång detta arbete. Projektet blir ett enda stort konstnärligt experiment där kommunikation, erfarenhetsutbyten och kreativitet kommer vara viktiga ledord. Ingen går in i projektet som expert på alla delar. Alla deltagande konstnärer och ungdomar kommer att behöva vara lyhörda och öppna för att lära av varandra för att vi ska lyckas genomföra detta.

Gustav Person lyfter att därtill kommer språkliga och avståndsrelaterade utmaningar i och med att allt genomförs parallellt och tillsammans med grupper på tre olika platser i tre olika länder.

- Som projektledare tänker jag att det blir viktigt att försöka bibehålla idén av att vi faktiskt experimenterar när vi skapar. Att kontrollen över form, material och uttryck kommer att tappas, plockas upp och omformas under hela resan.

Projektet Form in motion

Form in motion är ett projekt i samarbete med TransCultural Art Project i Oslo, Norge, samt Nordens Hus och Migrationsverket i Torshavn på Färöarna.

I projektet skapas tre parallella och interaktiva konstutställningar i de tre samarbetsländerna. Konstverken skapas av ungdomar och professionella konstnärer tillsammans. I varje land arbetar tre konstnärer med en till fem ungdomar vardera för att skapa konstverken. Totalt består utställningen av nio verk där värdorten för respektive utställning har originalverken medan de två andra har 3D-utskrivna kopior av samma verk. På så sätt sker utställningen samtidigt på tre olika platser. De olika verken kommer att skapas i kreativa workshops som arrangeras som en del av projektet.

Syftet med projektet är att skapa ett intresse för konst hos ungdomar som har lite eller ingen erfarenhet av konst, och begränsade möjligheter att närma sig samtidskonst. Ytterligare en viktig del av projektet är att experimentera kring formen för konstutställningar.

Nordisk kulturkontakts nyhet om årets bidragsvinnare Länk till annan webbplats.