/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 21 oktober

Av ungefär 1 450 brukare finns inga bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Ytterligare en vecka utan någon smittad inom vår vård och omsorg. Det känns otroligt bra att vi tillsammans lyckats hålla smittan borta från vår äldre- och funktionshinderomsorg. Det är viktigt att vi fortsätter påminna varandra att hålla avstånd och följa de rekommendationer som finns, säger Sari Eriksson, kommundirektör.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!