/

Publicerad:

Katrineholms budget 2021 – barn, unga & äldre är prioriterade

- Jag törs påstå att detta är den starkaste och viktigaste budget vi gjort, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Vid en pressträff idag den 21 oktober 2020 presenterade den politiska majoriteten Katrineholms budget för 2021. Barn, unga och äldre är prioriterade. Bild: från vänster KK, SVR, Christer Sundqvist och Göran Dahlström.

Vid en pressträff idag den 21 oktober 2020 presenterade den politiska majoriteten Katrineholms budget för 2021. Barn, unga och äldre är prioriterade. Bild: från vänster KK, SVR, Christer Sundqvist och Göran Dahlström.

Idag presenterade Katrineholms kommuns politiska majoritet budgeten för 2021. I budgeten är barn, unga och äldre prioriterade.

- När vi nu lägger fram 2021 års budget för Katrineholms kommun gör vi det med tillförsikt och framtidstro. Både vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden tillförs mer resurser nästa år, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Vård och omsorgsnämnden får 58 miljoner kronor mer 2021 än jämfört med årets budget. Bildningsnämnden ekonomiska ram ökar med 37 miljoner kronor. I den ekonomiska ramen finns krav på bildningsnämnden att omfördela internt motsvarande minst 6 miljoner kronor för att effektivisera och höja skolresultaten i grundskolan.

I budgeten för 2021 finns en lite annorlunda målbild jämfört med tidigare budgetar;

- Med i planeringen för nästa år är också att det är viktigt att så snart som möjligt få tillbaka glädjeämnen som på grund av pandemin har fått stå tillbaka i år, inte minst för barn och äldre. Både att på olika sätt skapa möjligheter till glädje i vardagen och att förhoppningsvis kunna genomföra större evenemang igen, såsom Festival för mogna och Katrineholmsveckan, säger Göran Dahlström.

- Det känns bra att kunna konstatera att den kommunala organisationen har stått pall väldigt bra under coronapandemin. Kommunens medarbetare har på ett fantastiskt sätt ställt upp och ställt om, för att hantera utmaningar som ingen hade kunnat föreställa sig. Det ger tillförsikt även inför kommande år, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till ”Övergripande plan med budget 2021–2023” presenteras för kommunstyrelsen den 28 oktober för att sedan beslutas i kommunfullmäktige i slutet av november.

Läs hela Övergripande plan med budget 2021–2023


Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg