/

Publicerad:

Får kvalitetspris för sitt arbete med barn inom NPF-spektrat

Annelie Skoog och Helén Frostö är 2020 års kvalitetspristagare.

Annelie Skoog och Helén Frostö, barnskötare på Tjäderns förskola, vinner Bildningsnämndens kvalitetspris 2020.

De båda glada och stolta medarbetarna kommer förutom ära och diplom också få motta 10000 kronor till sin verksamhet.

De vinner priset för sitt arbete med barn inom NPF-spektrat, alltså barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis autism.

”Det ska gå till att vi i personalen kan fortsätta utbilda oss”, säger Annelie Skoog.

Annelie och Helén har av Habilitieringen fått handledning i olika träningsformer som kan hjälpa barn med den här typen av svårigheter.

För barn med NPF-diagnos är det hjälpsamt med rutiner. Ett kort med dagens aktiviteter i bildstöd, där man plockar bort det man gjort, visar barnet vad den har att förvänta sig av dagen. 

 ”Det är en träningsform för att få barnen att göra olika saker och förstå varför. Man vill utveckla språket och barnets sociala förmåga till samspel”, säger Helén Frostö.

I början kan det vara mycket enkelt. De kanske lägger fram två klossar i olika färger, och ber barnet att peka på röd.

”Det är viktigt att det blir barnets stund. I början är det väldigt enkelt, och nästan enstaviga meningar, för just den språkliga utvecklingen kan behöva extra hjälp. Och långsamt byggs det på, vi sätter fler och fler ord på det vi gör, säger Helén Frostö.

Vi tränar turtagning, följsamhet, ögonkontakt och andra saker som kan vara utmaningar för de här barnen”, säger Annelie Skoog.

De berättar att arbetet gjort stor skillnad på förskolan, och att alla som jobbar där nu känner en större förståelse och har fler verktyg att ta till i vardagen.

”Framåt vill vi gärna fortsätta och handleda mer och nå ut till alla inom förskolan i Katrineholm. Vi har också förskolor som hört av sig till oss och vill att vi kommer och berättar om arbetet, och det gör vi gärna till flera, säger Annelie Skoog.

Färgglada nallar i plast är en del av Annelies och Heléns arbetsverktyg. 

Lägg lika, kan Helén eller Annelie be ett barn under en träningssession. Meningen är att barnet ska lära sig instruktioner, men också utveckla språket.