/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 16 september

Av ungefär 1 450 brukare finns det nu ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
1 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

-Efter fem smittfria veckor har vi nu en smittad inom vår hemtjänst. Vi har bra rutiner för att hantera det här, men det visar på hur viktigt det är att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Sari Eriksson, kommundirektör.

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Intervju med kommundirektören om smittläget

Kommunikationschef Pascal Tshibanda intervjuar kommundirektör Sari Eriksson om smittläget i Katrineholms kommun.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!